Building

Oldroyd har gjennom mer enn 25 år utviklet avanserte membransystemer til bygg- og anleggsektoren.

Produktene har fått sertifiseringer med markedets lengste forventede levetid fra tredjeparts testinstitusjoner. De produseres i Norge for norske forhold. Vår misjon er å levere gode løsninger som beskytter konstruksjoner i bygg og anlegg over tid.

Radon

Vi har gjort det enkelt å oppfylle de strenge kravene til radonsikring.

Radonholdige gasser som trenger inn i bygg hvor mennesker oppholder seg over tid kan føre til helseskader. Derfor er det lovfestet krav om at alle nye bygg som oppføres for varig opphold skal sikres mot radonholdige gasser.

Svikt i radonsikring i et ferdigstilt bygg medfører svært høye rehabliterings-kostnader. Derfor er det god økonomi å velge en funksjonell radonsperre og radonbrønn. I forhold til de totale kostnadene med å bygge er kostnadene ved å velge en kvalitetsløsning lav, mens fordelene er store. Med OLDROYD® Radontett minimeres risikoen for å måtte iverksette reparasjoner eller utbedringstiltak.

Radon