Pick-up Point Bamble

Oldroyd Pick-Up Point er et spesialutsalg for alle som jobber med grunnarbeider i bygg og anlegg. Her kan du handle som i en vanlig butikk, eller hente forhåndsbestilte varer. Butikken er enkel, men vareutvalget er omfattende og basert på god kjennskap til de ulike fagområdenes behov og krav. De ansatte er i hovedsak fagarbeidere med lang erfaring fra de ulike områdene vi dekker.

I Bamble er Oldroyds Pick-up Point samlokalisert med Oldroyds hovedkontor.

Adresse

Isdammen 25
3962 Stathelle

Åpningstider

07.00-16.00

Kontakt

Mikolaj Nyborg

Mikolaj Nyborg

Innkjøp, logistikk og lager Engros Stathelle


mikolaj.nyborg@oldroyd.no
486 78 779