Personvern

Behandling av personopplysninger på oldroyd.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Oldroyds behandlinger av personopplysninger, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Oldroyd. Det er kun Oldroyd som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Oldroyd samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på oldroyd.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Etiske retningslinjer

  • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges.
  • Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion,
    funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme.
  • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger.
  • Oldroyd skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler.
  • Oldroyd skal utøve sin virksomhet på en slik måte at den har minst mulig miljømessige konsekvenser.
  • Oldroyd skal forsikre seg om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører.
  • Oldroyd skal til enhver tid sørge for at det ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.