Tunnel safety

Dagens tunneler til vei og bane planlegges for levetid på mer enn 100 år. Av denne grunn må tunnelene beskyttes mot grunnvann og vann som trenger inn gjennom sprekker i fjellet.

Inntrengning av vann og vannlekkasjer er av de viktigste skadeårsaker i tunnelkonstruksjoner og installasjoner, og vedlikeholdskostnadene kan bli meget høye. Graden av hydrostatisk trykk og mengden av vanninntrengning og timegrader bestemmer omfanget og løsninger av beskyttelse som kreves. Hver tunnel krever ofte spesielle løsninger for at tunneler skal sikres mot vann- og isproblemer over lang tid.

Alle Oldroyd-membraner produseres i materialer som ikke inneholder noen form for mykgjørere som reduserer levetiden og er skadelige for miljø og installatører. Oldroyd-membraner produseres i Norge for norske forhold og etter Vegdirektorat­ets Håndbok R510 og N500.

Type II - for vannsikring av kontaktstøp og portal

OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex

OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex og OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex-15 er fleksible membraner med henholdsvis 2 og 2,15 mm tykkelse. Begge er tre-lags membraner basert på OLDROYD Multi-Layer Technology™.

Vannsikring

Membranene er spesielt utviklet for vannsikring av tunnel og fjellrom med betong­utstøping (kontaktstøp), og til vannsikring av portaler for Type II etter Statens Vegvesen håndbok R510 og N500. Membranene består av fleksibel og miljøvennlig polyolefin (TPO). De er meget fleksible og har svært gode forlengelsesegenskaper. Membranene inneholder ingen mykgjørere som kan emigrere ut og vil beholde de samme tekniske egenskapene gjennom hele sin lange levetid.

Varmluftsveising

OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex/-15 er beregnet for varmluft­­sveising og kan sveises til Oldroyd sine PP- og PE-membraner. Denne unike egenskapen gjør OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex/-15 spesielt egnet til å sikre tette overganger fra tunnel­rommet, kontaktstøpen og portalen. Leveres med markeringsstriper for overlapp.