OLDROYD® MultiSafe 1200 RT

Oldroyd_Multisafe1500rt_cmyk_2400x1320

Tunnelmem­bran for sprøyte­be­tong som tilfreds­stiller kravene til Trafik­verket i Sverige. 1,15 mm tykk armert med forseglet kant. Produ­sert av LLDPE materiale. Membranen er spesielt utviklet for vannsik­ring av tunnel og fjellrom i kombi­na­sjon med sprøytebetong. 

Råvare Vekt
LLDPE 1,2 kg/m²
Varenr Mål Areal
49187 4 x 75 m eller på forespørsel 300 m²

Kontakt

Tor Erik Sivertsen

Tor Erik Sivertsen

Salgssjef Infrastruktur


tor.sivertsen@oldroyd.no
476 82 722