OLDROYD® MultiSafe 2000 Flex-15

Oldroyd_Multisafe2000-flex15_cmyk_2400x1320

Tunnelmem­bran godkjent for Type 2 etter Statens vegve­sens håndbok R510 og N500. 2,15 mm tykk. Produ­sert av TPO materiale. 

Råvare Vekt Tykkelse
TPO 2 kg/m² 2,15 mm
Varenr Mål Areal
49058 2 x 25 m 50 m²
4 x 25 m 10s0 m²

Kontakt

Tor Erik Sivertsen

Tor Erik Sivertsen

Salgssjef Infrastruktur


tor.sivertsen@oldroyd.no
476 82 722